Daftar Mata Pelajaran


SD Kelas 1

Mata Pelajaran Deskripsi
Matematika Mata Pelajaran Matematikan Untuk Kelas 1 Evaluasi Umum
Matematika Mata Pelajaran Matematika Kelas 9 Evaluasi Umum
Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kelas 1 Evaluasi Umum
IPA IPA Kelas 1 Evaluasi Umum
IPS IPS Kelas 1 Evaluasi Umum
Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 1 Evaluasi Umum
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 1 Evaluasi Umum